Bloggetik

Bloggen är för mig ett redskap för att tänka och reflektera kring händelser i mitt liv och i kulturdebatten. Ofta skriver jag mig fram till insikt utifrån en plötslig ingivelse. Jag börjar i idén och slutar i en formulerad tanke. Om dessa resonemang leder till att även andra får idéer och insikter blir jag glad.

Ibland väcker det jag skriver reaktioner och debatt. Bloggen blir då ett forum där jag släpper in andra röster som jag bör, i så stor utsträckning det är möjligt, låta få tala för sig själva, men som jag också måste ta ansvar för. För att bloggen skall kunna vara ett trevligt forum för mig och andra har jag infört några regler som jag vill att alla respekterar:

* Kommentarer som jag tycker är obehagliga eller som leder bort från sakfrågan tar jag bort.

* Jag väljer själv när jag vill dra ett streck i en debatt och då utdelar jag sista ordet – till mig själv eller någon annan.

* Diskutera gärna med personer men inte om personer som inte är närvarande i ”rummet”, såtillvida det inte handlar om att hänvisa till texter. Detta leder annars till att jag tvingas agera moderator och bjuda in den personen bara för att den skall få chans att försvara sig. Sådant har jag inte tid med.

* Var saklig och undvik personangrepp.

Välkomna!