CV

Anna Brodow Inzaina, f. 1965 i Karlstad. Verksam i Stockholm.
  • Forskning

Doktorsavhandling i konstvetenskap framlagd i oktober 2014: Konstnärliga projekt & experiment. Beviljade projektbidrag ur Sveriges bildkonstnärsfond 1976-2007.

Uppsatser på C- och D-nivå har handlat om nordiskt sekelskiftesmåleri och bildkultur. Det ledde till en studie om vitalismen inom bildkonsten och idrottsrörelsens ikonografi samt en studie om väggmåleri i läroverk vid sekelskiftet.

Forskningsassistent i projektet Internet som konstnärligt medium. Globalisering och utställningsrum. Projektet bedrevs av Solfrid Söderlind (projektansvarig) och doktoranderna Charlotte Bydler och Anna Brodow vid Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala. Anställning: 1 januari 1998 – 30 juni 1999. Min del i projektet var en undersökning av de högre konstnärliga utbildningarna i Sverige och hur de undervisar kring digitala media. Delredovisning av projektet i: ”Användandet av Internet som konstnärligt medium och presentationsform vid de högre konstnärliga utbildningarna i Sverige”, i Bilder och Internet – texter kring konstruktion och tolkning av digitala bilder s. 59-65 (Göteborg, 1999)

  • Undervisning

Undervisning i bildanalys, handledning av B-studenter m.m. Konstvetenskapliga institutionen i Uppsala. Timtjänstgöring 1995-2004. Cirkelledare i konsthistoria, Medborgarskolan i Uppsala, fem terminer 1994-1996. Museilärare Uppsala universitetshus, sommaren 1995. Museilärare Ulriksdals slott, sommaren 1993. Forskning kring Linnés Hammarby, på uppdrag av stiftelsen, sommaren 1994.

  • Kulturadministration m.m.

Bild- och formhandläggare på Stockholms stads kulturförvaltning, maj 2013- maj 2014. Jag bidrog med min sakkunskap på området och beredde ärenden till beslut.  Jag handlade kultur- och utvecklingsstödet samt ateljéstödet.

Projektkommunikatör vid Stadsbiblioteket i Stockholm. Strategiskt och operativt kommunikationsarbete med ansvar för ett par större projekt. Maj 2014 – januari 2015.

  • Redaktör (text och bild).

Redaktör för Artes – tidskrift för litteratur, konst och musik. Anställning 1 januari 2001 – 31 oktober 2005. Delad tjänst med Jan Arnald. Arbetsuppgifterna var varierade: val av tema för numren och kontakt med skribenter; textredigering, faktagranskning och korrekturläsning; val av numrets konstnär samt bildanskaffning;  copyrightfrågor; marknadsföring, kontor och ekonomi. Arbetsgivare: Svenska Akademien.

Webbredaktör för Sardinienfokus 2008- (inget aktivt arbete nu). Tidningen drivs av Brodow-Inzaina AB som ägs av Anna Brodow Inzaina och Pasquale Inzaina. Tidningen är en del i en större verksamhet som syftar till att marknadsföra Sardinien i Skandinavien och hjälpa företag att knyta kontakter. Vi utgör en länk mellan Sardinien och Skandinavien och arbetar i båda riktningar.

Korrektur och textredigering av Lars Vilks och Martin Schiblis bok Hur man blir samtidskonstnär på tre dagar, 2005. Uppdragsgivare: Nya Doxa.

Bildredaktör för tre läroböcker i Svenska: Svenskboken åk. 7-9. Arbetet innebar att självständigt ta fram bildförslag som presenterades för redaktören och författarna;  anskaffa bilder från bildbyråer och museer; sörja för copyright. Uppdragsgivare: Gleerups.

  • Kritik, essä

Konstkritik regelbundet i SvD sedan 1999. I SvD har jag även skrivit flera understreckare om konstteori, kritik och konstvetenskaplig forskning. Andra konsttidskrifter jag medverkat i är Valör, Hjärnstorm, Konstkatalogen och Paletten. I Artes bidrog jag med flera essäer.

  • Stipendier, utlandsvistelser

Romkursen, 10 veckor, vid Svenska institutet i Rom, hösten 2004. Storstipendiet i konstvetenskap, Svenska institutet i Rom, 2005-2006.

Under min vistelse vid Svenska Institutet i Rom hösten 2005-våren 2006 gjorde jag research för en vetenskaplig artikel om Italiens satsningar på samtidskonst och arkitektur och byggandet av ett nytt konst- och arkitekturmuseum i Rom. Jag har för denna studie rest runt en del och besökt konstinstitutioner i städerna Milano, Turin, Neapel och Rom.

Göransson-Sandvikens forskningsstipendium 2009-2011. Gästrike-Hälsinge nation, Uppsala.

  • Språk

Engelska, italienska, franska och spanska